Média

Členové spolku Beseda Svatopluk Čech se sešli na valné hromadě v Zürichu.

 

Spolek Beseda Svatopluk Čech 2. března 2018 uspořádal valnou hromadu. Přivítal dva nové členy a několik hostů, mezi nimiž byly i zástupkyně vedení Svazu spolků předsedkyně Marie Cron a jednatelka Helena Springinsfeld. Na setkání byla vyhodnocena činnost spolku v roce 2017, kdy proběhly dva «Literární večery» se spisovatelkami Petrou Hůlovou a Hanou Hindrákovou, vyzkoušen projekt «Večery u lampy», zástupci spolku se zúčastnili tradiční pouti k Husovu kameni a dalších aktivit, které pořádají krajanské spolky ve Švýcarsku.

Přítomní členové schválili zprávu o hospodaření za rok 2017, jakož i revizní zprávu, a proběhly volby do vedení spolku. Předsedkyní byla opět zvolena Jana Marie Jarolímková, do funkce jednatele a pokladníka Ing. Jiří Kraus, dalšímy členy výboru byl potvrzen Jaroslav Jokl, lic. iur., Libor Šimeček, lic. iur., Dr. med. Jaroslav Olšanský, Andrea Valentová- správkyně webových stránek spolku a nový člen Tomáš Glanc. V revizní komisi působí i nadále Veronika Schumacher. Neobsazena zůstala funkce místopředsedy spolku, která bude řešena na další schůzi výboru v červnu.

Podstatná část valné hromady byla věnována připravovaným akcím k několika kulatým výročím. V roce 2018 se završují do kulatého výročí události let 1918, 1948 a 1968. Tomáš Glanc, vědecký pracovník z Univerzity v Curychu, Slavistického semináře, přiblížil program k výročí 100 let Československé republiky. Během tří samostatných večerů se bude konat prezentace československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele Švýcarského sociálního archivu Miroslava Tučka a promítání filmu Ivana Tatíčka o českém 20. století. Druhý večer by se konala filmová projekce díla Svatý Václav z roku 1930 a třetí večer bude věnován Otu Šikovi, architektovi ekonomických reforem a k jeho ideji „das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie“.

Dále se letos chystá už v květnu turné zpěváka Jana Řepky po Švýcarsku, který zpívá písně od Mani Matter v českém překladu, ale i v bernském dialektu a «Literární večer» se spisovatelkou Evou Turnovou na UNI Zürich. Spolek Beseda Sv. Čech se bude aktivně účastnit i dalších spolkových akcí.

V diskusi na závěr valné hromady zazněla ze strany Jaroslava Olšanského vůle napomoci tomu, aby čeští krajané mohli v zahraničí volit v zásadních českých volbách korespondenčně. V tomto duchu byla zahájena komunikace s krajským spolkem v Asturii, který zveřejnil na podzim 2017 na internetu petici pro podporu zavedení korespondenční nebo elektronické volby.

Setkání doprovodila o přestávce nová členka spolku Adéla Janikovič písní «Ach synku, synku», kterou zahrála na kytaru a všichni si ji společně zazpívali, a jako občerstvení nechyběly tradiční české obložené chlebíčky a žloutkové věnečky.

 

Text: Andrea Valentová, upraveno: Jana M. Jarolímková