Čestná uznání za záslužnou činnost v krajanské komunitě a podporu historicko kulturního odkazu

Biografie k příležitosti předání Čestného uznání a ocenění za dlouholetou práci pro spolek Beseda Svatopluk Čech

Ing. Jiří Kraus

     Letos, v roce 2017, se dožívá věku 85 let náš přítel a významný člen spolku Beseda Svatopluk Čech Jiří Kraus. S plným elánem a v kruhu své rodiny se svou věrnou průvodkyní životem Jitkou, oběma syny, snachami i vnoučaty. Jeho životní činorodost je u něj nejenom povahový, ale i charakterový rys. Jirka je člověk nápadný svou živou chůzí i pohyby, ale hlavně bystrým pozorováním všeho kolem. Na zevní emoce reaguje především hlavou, přičemž na sebecelebrování si nikdy nepotrpěl. V letošním roce se musel podrobit dvěma operacím, z nichž se však postupně zotavuje.


     Dvě rozličné etapy jeho života probíhají na dvou geograficky odlišných územích. Narodil se 29. března 1932 v Turnově, kde byl od dětství členem Sokola a později i Skautu se jménem „Dan“. V rodném městě vystudoval gymnázium a vysokoškolská studia úspěšně dokončil na ČVUT v Praze. S čerstvým diplomem nastoupil do Pozemních staveb Liberec v mimokrajských stavbách (Litvínov, Meziboří, Děčín) rovnou jako stavbyvedoucí, vedl technickou skupinu a posléze se stal provozářem. Po osmi letech práce v terénu přešel na generální ředitelství Pozemního stavitelství do Prahy a po několikaměsíční stáži ve Francii převzal jako project manager realizaci luxusního hotelu Intercontinental v Praze. Investory byli americké firmy PANAM a Bechtel Co., za českou stranu Čedok. Přitom nezapomínal na fakultu, kde byl vědeckým aspirantem.

     V 70. letech, zejména v období Pražského jara, se velmi politicky angažoval („20 let komunismu už stačilo!“), a proto není divu, že se po okupaci sovětskými vojsky v roce 1968 rozhodl přestěhovat do Švýcarska a zde s rodinou začíná druhou etapu své životní poutě. Je to namáhavější cesta, ale na svobodě. V nové zemi pokračuje ve své vedlejší činnosti jako náčelník sokolské jednoty, včetně účasti na všech sletech v zahraničí (po roce 1990 i v České republice).
Je činný i ve skautingu, jako bratr Dan vede delegaci 20 českých skautů ze Švýcarska a Německa na světovém Jamboree 1975 v Norsku.

     V zahraničí se Jirka prosazuje i pro profesní stránce – jako stavební inženýr měl v 70. letech na starosti stavby pro automatickou výrobu prefa-panelů v různých evropských zemích. V další dekádě pracuje jako „Projektleiter“ na Blízkém Východě v Egyptě, kde je zodpovědný za realizaci velkých projektů za desítky milionů franků. Posledních pět let před penzí vede podobné projekty ve Švýcarsku a v Německu.

     Hodně práce odvedl a odvádí Jirka i ve spolcích. Koncem 70. let se, také díky Jiřímu Nápravníkovi, tehdejšímu předsedovi spolku, stává členem Besedy Svatopluk Čech, kdy od roku 1977 zastává funkci pokladníka a od roku 1996 funkci předsedy. Ve Svazu spolků, který sdružuje Čechy a Slováky ve Švýcarsku, je dlouhá léta jednatelem a předsedou revizní komise. Po roce 2000 pracoval Jirka ve Svazu spolků jako archivář. Spolu s doktorem Oldřichem Černým začali shromažďovat archivní fondy z činnosti krajanských spolků ve Švýcarsku z druhé poloviny 20. století. Za tuto práci mu tehdejší ministra vnitra Jan Kubice udělil v roce 2012 státní vyznamenání – medaili „Za zásluhy o české archivnictví“. Byl to dík za mnohaletou práci pro krajanské spolky, přičemž Jirkova spolupráce s Národním archivem pokračuje dále.

     Svým hudebním nadáním těší Jirka nás ostatní jako varhaník v České katolické misii ve Winterthuru.

     Milý Jirko, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi pro spolek udělal a děláš. Jsi nám inspirací a je pro nás čest s tebou spolupracovat. Přejem Ti mnoho zdraví a spokojenosti a těšíme se na mnoho dalších společně strávených chvil s Tebou.

 

Biografie k příležitosti předání Čestného uznání a ocenění za dlouholetou práci pro spolek Beseda Svatopluk Čech

Dr. med. Jaroslav Olšanský

     Zasloužilý člen Spolku Beseda Svatopluk Čech, Jaroslav Olšanský, se narodil v roce 1930 na Moravě. Maturoval na gymnáziu v Ostravě, a poté absolvoval lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci (1957). Po studiích pracoval kratší dobu jako důlní lékař na obvodě Poruba, později přestoupil na plicní oddělení, zároveň zastával funkci sportovního lékaře. Počátkem roku 1971 odjel za manželkou do Švýcarska, kde pracoval jako „Oberarzt“ v léčebném zařízení ve Waldu. Odtud přešel v roce 1978 na kliniku v Lindenheid jako internista a zde působil až do penze.

     Již počátkem 90. let se aktivně zapojil, díky Jirkovi Nápravníkovi, do práce ve spolku Beseda Svatopluk Čech. I když Jaroslav Olšanský pracoval po celý život jako lékař, velmi rád se věnoval své druhé zálibě, totiž literatuře a historii. Proto byl pro spolek velkou posilou a svého koníčka uplatnil i později ve Svazu spolků při získávání kvalitních odborných historiků a spisovatelů pro vzpomínkové oslavy TGM a 28. října. Jeho zásluhou jsme poznali celou plejádu zajímavých osobností (Kvaček, Broklová, Fidler, Tomeš a další). Jaroslav pěstoval a rozvíjel styky s českými vysokými školami, archivy a ústavy, jako jsou Univerzita Karlova či Masarykův ústav, které při svých pravidelných cestách do ČR navštěvuje.

     Jaroslav Olšanský pracoval od konce 90. let v předsednictvu Svazu spolků ve Švýcarsku, kde byl krátce jednatelem, a pak měl na starosti agendu tištěného měsíčníku Zpravodaj. Spolu s předsedou Besedy Svatopluk Čech Jiřím Krausem byl členem redakční rady časopisu a s redaktory velmi aktivně spolupracoval až do roku 2008.

     Když spolek Beseda slavil v březnu 2010 výročí 100 let od svého založení, bylo Jaroslavu Olšanskému právě 80 let. Právě on měl podstatný podíl na přípravě, organizaci a úspěchu této oslavy, připravil kompletní dokumentaci a přednášku o básníku Svatopluku Čechovi, po kterém se spolek jmenuje.

     Jaroslav se ve svém věku aktivně věnuje sportu i spolkové činnosti, a při tom nezanedbává svou početnou rodinu, dcery, syny i vnoučata. Milý Jaroslave, děkujeme Ti za Tvou dosavadní práci a přejeme Ti do dalších let hodně zdraví a pracovního elánu jako doposud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné předsednictví

Přemysl Pitter (uděleno v 70-tých letech, pravděpodobně 1975)

Dr. Antonín Rajmon (uděleno in memoriam 2014)

 

Čestné členství

Dipl. Arch. Rudolf Fiala (uděleno 1985)

Dipl. Ing. Jiří Nápravník (uděleno in memoriam 2014)

PhDr. Michal Pehr- historik z Masarykova ústavu Čs. akademie věd v Praze a politolog  (uděleno 2014)

Jaroslav Jokl- syn Arnošta Jokla, spoluzakladatele spolku BSČ (uděleno při oslavách 100 let Svazu spolků 28.3. 2015)

Jan C. Henneman- býv. ambasador ( NL), vnuk Jana Kyjovského (uděleno při oslavách 100 let Svazu spolků 28.3. 2015)