Aktuální program

Pozvánka na valnou hromadu a mimořádné hlasování

 
 
    Setkáme se v pátek 1.3.2019 v 18:00.
 
 
   Místo setkání: Missione cattolica di Lingua Italiana, Feldstrasse 109, Zürich, 1. patro
 
   Předpokádaný konec: 20:00 hod.
 
   Dopravní spojení z Zürich HB: Bus č.31 do zastávky Bäckeranlage
 

Jste všichni srdečně vítáni.

--------------------------------------------------------------------------------------

Oslava 100 let československého státu a 1000 let české státnosti

 

26. října 2018 v 18:00

 

Místo konání: Missione Cattolica di Lingua Italiana, Feldstrasse 109, Zürich

Dopravní spojení z Zürich HB: Bus č.31 do zastávky Bäckeranlage

 

PROGRAM

17:30                     Otevření sálu a výstavy, apéro

18:00                     Oficiální zahájení, přivítání hostů a přítomných

Jana Marie Jarolímková, předsedkyně spolku Beseda Svatopluk Čech, moderuje Josef Beneš

Zpěv české, slovenské a švýcarské hymny (první sloky)

 

Zdravice:

Velvyslanectví České republiky v Bernu

Velvyslanectví Slovenské republiky v Bernu

Svaz spolků

Univerzita Zürich, Slavistický seminář: Tomáš Glanc

 

Ekumenické zamyšlení

Antonín Špaček, Česká katolická misie

Jiří Přeček, Husův sbor

 

Převzetí poděkování za podporu krajanské činnosti ve Švýcarsku – Hubert Peter Pazdera

„100 let československého státu a 1000 let české státnosti“ – přednáška Michala Pehra, historika

V průběhu večera zazní klavírní tvorby z tvorby známých českých skladatelů – přednese Richard Octaviano Kogima

 

Diskuse, občerstvení

21:30                     Konec slavnosti

 

Oslava se koná za podpory:

Velvyslanectví České republiky v Bernu

Velvyslanectví Slovenské republiky v Bernu

Svaz spolků

Univerzita Zürich, Slavistický seminář

Husův sbor

Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku

 

Jste všichni srdečně vítáni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dalších chystaných akcí:

06.09. Prezentace československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele archivu Miroslava Tučka a promítání filmu Ivana Tatíčka o českém 20. století, Švýcarský sociální archiv, Stadelhoferstr. 12, Zürich
20.09. Přednáška a beseda k Otu Šikovi, architektovi ekonomických reforem a k jeho ideji "das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie", Švýcarský sociální archiv, Stadelhoferstr. 12, Zürich
27.09. Filmový večer- Svatý Václav, Švýcarský sociální archiv, Stadelhoferstr. 12, Zürich 

11.10.  Film o ruském pohledu na sovětskou invazi 1968- Josef Pazderka, Tomáš Glanc, UNI Zürich
26.10. 100 let samostatného Československého státu a 1000 let české státnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na návštěvě v České republice

 

Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo u příležitosti 100. výročí založení Československa výstavu «Druhý život» , jejíž základ tvoří portréty dvaceti pěti československých emigrantů od česko-švýcarské fotografky Iren Stehli.

Výstavu doprovodí katalog a dokumentární film švýcarské režisérky a absolventky pražské FAMU Fiony Ziegler. V rozhovorech se představují čeští emigranti, kteří se aktivně postavili ke svému životu, vzdali se jistot, opustili své rodiny a přátele a učinili velký krok do neznáma. Ve své druhé vlasti museli přijmout její jazyk, kulturní zvyklosti a zákony a vybudovat si novou kariéru i sociální vazby.

Praha / Galerie kritiků                                                     4. dubna – 22. dubna 2018

Zlín/ Galerie Václava Chada                                             25. května – 10. června 2018

Brno/ Dům u mění města Brna                                       20. června – 29. července 2018

Plzeň/ Galerie Ladislava Sutnara                                      20. září – 14. října 2018