Zde jsou v jednotlivých letech uspořádány akce, které Spolek BSČ pořádal, či se na nich podílel.