2018

Pozvánka na valnou hromadu krajanského spolku Beseda Svatopluk Čech

 

Setkáme se v pátek 2. 3. 2018 v Italské katolické misii,

čase od 18.00 do 20.00 hodin, ulice Feldstrasse 109, Zürich

 

Program:

 

 • Zahájení, uvítání přítomných členů a hostů, změny programu (Jana Marie Jarolímková)
 • Připomínky k zápisu z minulé valné hromady 3.3. 2017 (k přečtení na webu spolku)
 • Přivítání nových členů spolku, kteří se mohou představit
 • Určení zapisovatele, volební komise (2 členové)
 • Stručné vyhodnocení činnosti spolku v roce 2017 (Jana M. Jarolímková)
 • Hospodaření v roce 2017 ( Jiří Kraus)
 • Revizní zpráva s event. připomínkami 2017 ( Veronika Schumacher)
 • Hlasování o udělení / neudělení absolutoria dosavadnímu výboru
 • Volby do vedení ve výboru spolku- projevy kandidátů, hlasování

 

Přestávka s občerstvením

 

 • Program na rok 2018 (Jana M. Jarolímková)
 • Kulturní osvěžení
 • Volná diskuze a závěr

 

Dovolujeme si přiložit složenku o zaplacení členského příspěvku. Výše členských příspěvků pro rok 2018 je za osobu 30.-- CHF, rodina 40.-- CHF, důchodci 10.—CHF, jak se odhlasovalo na poslední valné hromadě.

Prosím sledujte webové stránky spolku: www.besedasvatoplukcech.webnode.cz, kde pro vás pravidelně aktualizujeme informace. Naleznete zde zápis z výboru spolku ze dne 20.1. 2018.

 

Vážíme si Vaší přízně a angažovanosti zachovat tradici spolku.

Těšíme se brzy naviděnou na našich akcích!

 

Jana Marie Jarolímková

Předsedkyně spolku Beseda Svatopluk Čech

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravované akce na rok 2018:

 

 • 2. března: valná hromada- pro členy spolku- v podvečer, Italská katolická Misie Zuerich- program v přípravě, dle jednání výboru
 • 24. března: schůze výboru Svazu spolků
 • 5. května: turné Jana Řepky po Švýcarsku a spolcích- spolupráce s Českou školou Jany Vaňkové, podpora při akcích v Burgdorf a Bernu
 • 15. května - Literární večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou
 • Červenec: Jan Hus, Konstanz- uctění památky spolu s Husovým sborem
 • Srpen: výbor spolku Beseda Svatopluk Čech- pro členy výboru
 • 15. září: schůze výboru Svazu spolků
 • Výročí 21. srpna 1968: pomoc při akcích Svazu spolků
 • Výročí 28. října 1918: předpokládané datum konání 26. 10. 2018- 100 let od založení Československa- přednášky a doprovodný program
 • Říjen: spolupráce s orchestrem J. Šonského