13.10.2011 přednáška Zürich

05.08.2011 21:41

Srdečně Vás zveme na zajímavou přednášku na téma: Současná situace Romů v České republice

Přednáší Ing. Karel Holomek. Moderuje historik Dr. Jiří Hanzal se specializací na historii Romů.

Karel Holomek se narodil v roce 1937 v Brně v rodině původních moravských Romů, kteří se na Moravě usadili v první polovině 18. století. Jeho otec Tomáš Holomek byl první vysokoškolsky vzdělaný Rom v bývalém Československu.

Karel Holomek vystudoval strojní inženýrství na strojní fakultě brněnské Vojenské akademie. Na fakultě později působil jako odborný asistent. Pro své výroky o okupaci sovětských vojsk v roce 1968 byl z fakulty vyloučen. Do roku 1990 vystřídal několik dělnických profesí: řidič těžkých vozidel, vedoucí demolic apod. V letech 1982 - 1989 pracoval pro samizdatové nakladatelství.

Po roce 1990 byl 2 roky poslancem České národní rady za Občanské hnutí. Poté podnikal do roku 1996 v oboru stavebních prací a zaměstnával Romy marně hledající práci.

V současné době je předsedou Společenství Romů na Moravě, čestným předsedou Společnosti odborníků a přátel muzea romské kultury, ředitelem Mezinárodního romského centra při Helsinském občanském shromáždění a šéfredaktorem romského časopisu Romano hangos. Byl členem vládní rady pro lidská práva, do konce května 2011 byl rovněž členem vládní rady pro romské záležitosti.

Ing. Holomek byl v roce 2002 vyznamenán  Medailí Za zásluhy III. stupně.

(převzato z Bulletin č.3/2011, spolku Domov Basel)

 

 

—————

Zpět