O Spolku Beseda S. Čech

Historie Spolku Beseda Svatopluk Čech byla publikována ve Zpravodaji 3/2013 v článku "Kterak krajany hledali jsme ve Švýcarsku" (str. 12-13)